Vítame Vás na stránkach spoločnosti DVV ACCOUNT s.r.o.

 

Naša spoločnosť k Vám prichádza s ponukou na spoluprácu v oblasti komplexného vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personálnej agendy, spracovania účtovných závierok, vypracovania daňových priznaní a poradenstvom v oblasti podnikania.

Čo Vám ponúkame?

- kvalitnú prácu

- individuálny prístup k naším partnerom

- diskrétnosť

- dodržovanie dohodnutých termínov

 

S nami ušetríte čas a peniaze!

- s komplexnou službou našej firmy budete mať čas na Vaše už zabehnuté obchodné aktivity, ako aj rozširovať Vašu paletu podnikania. Už žiadne zmeškané termíny pri odovzdávaní priznaní a hlásení - Daňový úrad, Sociálna a zdravotná poisťovňa.

- keďže služby vykonávame externe ušetríte aj mzdové náklady prípadného interného účtovníka. Ušporené peniaze môžete využiť aj na rozširovanie Vášho podnikania - alebo jednoducho na príjemnú dovolenku.

Tešíme sa na stretnutie s Vami:

DVV ACCOUNT s.r.o.

Senný trh 8, 945 01 Komárno

office@dvv-account.sk

035 / 760 43 02

 

Ponúkame Vám najmä nasledujúce služby:

 

Naša služba vedenia jednoduchého účtovníctva zahrňuje:

- jednoduché účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
- spracovanie prvotných dokladov, posúdenie ich správnosti  z daňového hľadiska
- automatizované spracovanie údajov
- vedenie peňažného denníka
- vedenie pokladničnej knihy
- evidencia pohľadávok a záväzkov
- evidencia prijatých a vydaných
- evidencia majetku
- vedenie analytickej evidencie
- vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty
- spracovanie podkladov pre daňové priznanie z DPH a jeho vypracovanie
- vedenie ostatných účtovných kníh
- priebežné vyhodnocovanie daňového základu
- spracovanie ročnej účtovnej závierky
- spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu
 
Naša služba vedenia podvojného účtovníctva zahrňuje:
 
- podvojné účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
- spracovanie prvotných dokladov, posúdenie ich správnosti  z daňového hľadiska
- automatizované spracovanie údajov
- vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
- vedenie pokladničnej knihy
- evidencia pohľadávok a záväzkov
- evidencia prijatých a vydaných- evidencia majetku
- vedenie analytickej evidencie
- vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty
- spracovanie podkladov pre daňové priznanie z DPH a jeho vypracovanie
- vedenie ostatných účtovných kníh
- priebežné vyhodnocovanie daňového základu
- spracovanie ročnej účtovnej závierky
- spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu
 
Mzdová agenda pre spoločnosti bez ohľadu na počet zamestnancov:
 
- evidencia zamestnancov
- komplexné vedenie mzdovej agendy
- výpočet hrubej a čistej mzdy
- výpočet odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
- výpočet daňovej povinnosti pre každého zamestnanca
- spracovanie premenných dát - dovolenka, nadčasy, absencie atď.
- vypracovanie výkazov pre poisťovne a ich odosielanie
- vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov
- ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti  
 
Komplexné služby účtovného oddelenia, ktoré môžu byť nasledovné:
 
- spracovanie objednávok
- vypracovanie odberateľských zmlúv
- vypracovanie pracovnoprávnych zmlúv
- riadenie a evidencia odberateľských faktúr
- spracovanie dodávateľských faktúr 
- evidencia majetku
- evidencia stavu zásob spoločnosti
- účtovanie bankových výpisov
- manažérske výkazy a správy
- prehľad o stave pohľadávok a likvidite spoločnosti

Poradenstvo v oblasti vedenia účtovníctva a miezd.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami

 

 


Copyright 2008 - 2018 © DVV ACCOUNT s.r.o.