Category Image
?
Category Title

Komplexné služby účtovného oddelenia

Category Description

- spracovanie objednávok

- vypracovanie odberateľských zmlúv

- vypracovanie pracovnoprávnych zmlúv

- riadenie a evidencia odberateľských faktúr

- spracovanie dodávateľských faktúr

- evidencia majetku

- evidencia stavu zásob spoločnosti

- účtovanie bankových výpisov

- manažérske výkazy a správy

- prehľad o stave pohľadávok a likvidite spoločnosti

 

DVV ACCOUNT s.r.o.

Snažíme sa, aby sa vám život zlepšoval!

  • Ul. gen. Klapku 37, Komárno
  • +421 35 760 43 02
  • office@dvv-account.sk