Category Image
?
Category Title

Mzdová agenda pre spoločnosti

Category Description

- evidencia zamestnancov

- komplexné vedenie mzdovej agendy

- výpočet hrubej a čistej mzdy

- výpočet odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne

- výpočet daňovej povinnosti pre každého zamestnanca

- spracovanie premenných dát

- dovolenka, nadčasy, absencie atď.

- vypracovanie výkazov pre poisťovne a ich odosielanie

- vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov

- ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti  

 

DVV ACCOUNT s.r.o.

Snažíme sa, aby sa vám život zlepšoval!

  • Ul. gen. Klapku 37, Komárno
  • +421 35 760 43 02
  • office@dvv-account.sk